Analizujemy, Tworzymy, Rozwijamy

Polska ma jedną z najbardziej stabilnych gospodarek w Europie

Polska ma jedną z najbardziej stabilnych gospodarek w Europie
Sierpień 12, 2015

Dane NBP potwierdzają, że zwiększenie polskiego PKB w ostatnich latach przyczyniło się do lepszej pozycji polskiej gospodarki wśród wszystkich gospodarek świata.

Ekonomiści z Narodowego Banku Polskiego (NBP) szacują, że w tym roku oraz w ciągu dwóch następnych lat, będzie można zaobserwować w Polsce wzrost PKB na poziomie od 3,4 do 3,6%. Dyrektor Instytutu Ekonomii PNB prof.  Andrzej Sławiński uważa, że ​​polska gospodarka jest już od jakiegoś czasu na ścieżce zrównoważonego wzrostu.
„Raport o inflacji” z lipca, przedstawiony przez Radę Polityki Pieniężnej, wskazuje, że spośród 11 wskaźników, które Komisja Europejska wykorzystuje do oceny istnienia nierównowagi w Unii Europejskiej, w ubiegłym roku w Polsce tylko jeden miał nadmierną wartość poza marginesem bezpieczeństwa. To stawia Polskę w jednym z najbardziej stabilnych położeń pod względem oszczędności makroekonomicznej w Europie. Polska odnotowuje w tym samym czasie, po raz pierwszy od 2004 roku, nadwyżkę w bilansie obrotów bieżących, które znacząco przyczyniły się do nadwyżki w handlu zagranicznym. Ponadto, według obecnych danych, stopa bezrobocia po raz pierwszy spadła poniżej minimalnego progu, z rekordem stabilnego poziomu zatrudnienia i wzrostu wydajności, która ogranicza użycie kosztów jednostkowych.

Źródło: NBP