Analizujemy, Tworzymy, Rozwijamy

RYNEK W POLSCE

312.700 km²
(9 w Europie, 63 na świecie)

38,5 milionów
(8 w Europie, 29 na świecie)

413 miliard  EUR
(2015)

9,7%
(Wrz 2015, Eurostat)

-0,8%
(2015, Eurostat)

MINIMALNA: ≈ EUR 410 (1743 PLN)
ŚREDNIA: ≈ EUR 678 (2883 PLN)

DOCHODOWY (prywatnie) 18% e 32%
DOCHODOWY (firmy) 19%
VAT 23%, 8% e 5%

NAJWIĘKSZE MIASTA:

Warszawa: 1.740.000 mieszkańców / Kraków: 761.900 mieszkańców
Łódź: 716.000 mieszkańców / Wrocław: 632.000 mieszkańców
Poznań: 551.000 mieszkańców

Realne tempo wzrostu PKB (objętość)

Połączenia Lotnicze

IMPORT:

189.7 miliardów EUR (2014, Eurostat)

EXPORT:

194.9 miliardów EUR (2014, Eurostat)


KURS WYMIANY:

1 EUR = 4,23PLN
(Wrzesień  2015)

RATING:

Moody’s: A2 / S&P: A- / Fitch: A

NAJWAŻNIEJSZE SEKTORY:

Motoryzacja

AGD

Elektronika

Lotnictwo

Badania i rozwój

BSS (Business
Support Systems)

Infrastruktura
transportowa

Energia

Infrastruktura
użytkowa

Modernizacja
Sił Zbrojnych

Exploracja
dóbr naturalnych

Przemysł
Ciężki

Przemysł chemiczny
i petrochemiczny

Infrastruktura
komunikacyjna

SEKTORY O NAJWYŻSZYM POZIOMIE INWESTYCJI:

Budowa
obiektów publicznych

Maszyny i urządzenia
budowlane

Materiały
konstrukcyjne

Formy

Farmacja
i biotechnologia

Nowe technologie

Rolno-spożywczy

Energia
odnawialna

MOŻLIWOŚCI DLA FIRM PORTUGALSKICH:

Handel

Budownictwo

Konsulting

Środowisko
i energia odnawialna

Jedzenie
i napoje

Konfekcja
tekstylna

Bankowość
i ubezpieczenia

Chemia
i farmacja

INwESTYCJE UE:

53.400 milionów EUR (rozwój regionalny)
23.500 milionów (polityka spójności)
252 milionów EUR (bezrobocie wśród młodzieży)

SEKTORY PKB

Źródło: Eurostat / World Bank